Logo
Beth yw Bonws Croeso?

Beth yw Bonws Croeso?

Mae "bonws croeso" yn fath o gymhelliant neu hyrwyddiad a gynigir fel arfer i aelodau newydd ar safleoedd hapchwarae, betio neu siopa ar-lein. Rhoddir y bonws hwn i ddefnyddwyr newydd am gofrestru ar y wefan a chyflawni gweithred benodol (er enghraifft, adneuo rhywfaint o arian). Pwrpas bonysau croeso fel arfer yw denu cwsmeriaid newydd a'u hannog i dreulio mwy o amser ar y platfform.

Mathau o Fonws Croeso

Gellir cynnig taliadau bonws croeso mewn sawl ffordd:

  Bonws Adneuo: Mewn ymateb i'r blaendal cyntaf a wnaed gan y defnyddiwr newydd, mae'r wefan yn rhoi bonws fel canran o'r swm a adneuwyd.

  Betiau Am Ddim: Yn cael eu gweld yn aml ar wefannau betio. Ar ôl cofrestru ac adneuo swm penodol, mae'r wefan yn cynnig y cyfle i'w ddefnyddiwr osod betiau am ddim.

  Freespin: Poblogaidd ar wefannau casino ar-lein. Mae'n cynnig troelli am ddim i ddefnyddwyr sydd newydd gofrestru y gallant eu defnyddio ar rai gemau slot.

  Bonws Colled: Mae'n fath o fonws lle gall y defnyddiwr adennill canran o'i golled wrth iddo golli.

  Ad-daliad Arian Parod: Yn gyffredin ar wefannau siopa. Mae canran o'r pryniant yn cael ei gredydu yn ôl i gyfrif y defnyddiwr.

Manteision ac Anfanteision

Manteision

 • Cynnig cychwynnol deniadol i ddefnyddwyr newydd.
 • Yn darparu mwy o brofiad hapchwarae.
 • Gall leihau risg (er enghraifft, betiau am ddim neu arian yn ôl).

Anfanteision

 • Mae telerau ac amodau amrywiol yn berthnasol yn aml.
 • Efallai y bydd gofyniad "cyflog" penodol i dynnu'r bonws yn ôl.
 • Mae bonysau uwch fel arfer yn cynnwys risgiau uwch.

Telerau ac Amodau

Mae bonysau croeso fel arfer yn amodol ar delerau ac amodau penodol. Er enghraifft, efallai y bydd angen i chi fod wedi talu swm penodol er mwyn tynnu'r swm bonws yn ôl. Neu efallai mai dim ond ar rai gemau penodol y bydd troelli am ddim yn ddilys.

Pethau i'w Hystyried

 • Darllenwch delerau ac amodau'r cynnig bonws yn ofalus.
 • Gwiriwch pa fathau o gemau neu fet y gallwch chi ddefnyddio'r bonws arnynt.
 • Sicrhewch eich bod yn gallu bodloni'r gofynion wagerio.
pêl-fasged bet newyddion betio gwylio gêm betio asia Sut i chwarae pêl-fasged betio byw blaendal betio mwyaf dibynadwy orhan bet Sut i adneuo arian gyda betio papara betio trentbet bet gwylio teledu cynghrair gwylio justin bet yn fyw tynnu blaendal bet odeon trydar sesbet gan gynnwys bonysau bonws newydd bonws newydd bonws betkur